Principals característiques

  • -

Principals característiques

Category : LEGISLACIÓ

Dintre del autoconsum és poden fer 3 tipus de instal·lacions segons les tecnolgoies aplicades, la primera consisteix en una instalació d’injecció zero, la qual porte un sistema antiabocament per a tal de no injectar els exedents de la vostra instal·lació a la xarxa distribuidora, l’altra opció és fer un abocament dels exedents, aquesta és dibideix amb dos grups, la tipus 1 que són per a instal·lacions menors de 100 kWp i la tipus 2 per a instal·lacions majors, aquestes és caracteritzen per que tenen compensacions economiques, a la tipus 1 t’ho compensen a la factura de la xarxa distribuidora i a la tipus 2 és fa una venta directa dels exedents.