He de pagar un impost per posar plaques solars a casa meva?

  • -

He de pagar un impost per posar plaques solars a casa meva?

Category : IMPOSTOS

No, en cap cas. Només les taxes de legalització en instal·lacions superiors a 15 kW.