FAQS

Impostos

Què és l’impost al sol?

L’impost al sol era un cobrament reflectit al RD 900/2015, però des de la implantació del RD 15/2018 ha sigut eliminat afavorint l’autoconsum energètic.

Legislació

Principals característiques

Dintre del autoconsum és poden fer 3 tipus de instal·lacions segons les tecnolgoies aplicades, la primera consisteix en una instalació d’injecció zero, la qual porte un sistema antiabocament per a tal de no injectar els exedents de la vostra instal·lació a la xarxa distribuidora, l’altra opció és fer un abocament

Guia per a l'autoconsum

Definició

Entenem per autoconsum el consum d’energia elèctrica a partir d’instal·lacions de generació properes, en el nostre cas, es tractaria d’instal·lacions fotovoltaiques.

Modalitats d’autoconsum

a) Sense excedents

Aquesta modalitat consisteix amb fer la instal·lació amb un sistema, per a tal que els excedents de la generació no s’aboquin a la Xarxa Distribuïdora.
Aquesta modalitat està exempta de haver de demanar permisos d’accés i connexió.

b) Amb excedents

Aquesta modalitat està connectada amb la Xarxa Distribuïdora i pot cedir l’energia a la xarxa.
En funció de la potència es necessitaran o no permisos d’accés i connexió.

  • Potencia pic de la instal·lació menor a 15 kW -> No es requereixen permisos.
  • Potencia pic de la instal·lació major a 15 kW -> Permís d’accés i connexió.
b.1) Amb compensació

Es pot accedir a una compensació a la factura de la Xarxa Distribuïdora per l’energia cedida a aquesta, quan la instal·lació és majora a 100 kW.

b.2) Sense Compensació

La resta de casos.

Altres característiques

Els autoconsums es classifiquen pel nombre de consumidors, és a dir, si hi ha un únic consumidor es Individual, i quan és per a més d’un es tracta d’un autoconsum Col·lectiu. Si la generació de l’autoconsum s’injecta a la instal·lació consumidora, es parla d’un autoconsum de Xarxa Interior, si pel contrari s’injecta a la Xarxa de BT o MT, es parla d’un autoconsum a través de Xarxa.

Tramitació Administrativa

Font: www.idae.com