FAQS

Impostos

Què és l’impost al sol?

L’impost al sol era un cobrament reflectit al RD 900/2015, però des de la implantació del RD 15/2018 ha sigut eliminat afavorint l’autoconsum energètic.

Legislació

Principals característiques

Dintre del autoconsum és poden fer 3 tipus de instal·lacions segons les tecnolgoies aplicades, la primera consisteix en una instalació d’injecció zero, la qual porte un sistema antiabocament per a tal de no injectar els exedents de la vostra instal·lació a la xarxa distribuidora, l’altra opció és fer un abocament

Guia per a l'autoconsum

Definició

Entenem per autoconsum el consum d’energia elèctrica a partir d’instal·lacions de generació properes, en el nostre cas, es tractaria d’instal·lacions fotovoltaiques.

Modalitats d’autoconsum

a) Sense excedents

Aquesta modalitat consisteix en fer la instal·lació en un sistema per tal que els excedents de la generació no s’aboquin a la Xarxa Distribuïdora.
Aquesta modalitat està exempta d’haver de demanar permisos d’accés i connexió.

b) Amb excedents

Aquesta modalitat està connectada amb la Xarxa Distribuïdora i pot cedir l’energia a la xarxa.
En funció de la potència es necessitaran o no permisos d’accés i connexió.

  • Potencia pic de la instal·lació menor a 15 kW -> No es requereixen permisos.
  • Potencia pic de la instal·lació major a 15 kW -> Permís d’accés i connexió.
b.1) Amb compensació

Es pot accedir a una compensació a la factura de la Xarxa Distribuïdora per l’energia cedida a aquesta quan la instal·lació és majora a 100 kW.

b.2) Sense Compensació

La resta de casos no poden accedir a una compensació a la factura.

Altres característiques

Els autoconsums es classifiquen pel nombre de consumidors, és a dir, si hi ha un únic consumidor es Individual, i quan és per a més d’un es tracta d’un autoconsum Col·lectiu. Si la generació de l’autoconsum s’injecta a la instal·lació consumidora es parla d’un autoconsum de Xarxa Interior, si pel contrari s’injecta a la Xarxa de BT o MT es parla d’un autoconsum a través de Xarxa.

Tramitació Administrativa

Font: www.idae.com