Generador aire

Ideal per granges o hivernacles

Estalvi econòmic d'un 80% respecte al gasoil

Apte per cremar qualsevol tipus de subproducte agricola

GENERADOR D’AIRE C3

És un generador d’aire calent especialment pensat per granges i hivernacles. Pot cremar qualsevol tipus de biomassa.

La seva principal ventatja erradica en que el cos de la caldera és molt compacte, de fet el bescanviador de calor està muntat a l’exterior de la màquina.  Aquest està muntat a l’interior dels conductes d’aire calent de la granja o hivernacle. D’aquesta manera s’aconsegueixen diferents avantages:

 • Millor repartiment de la calor en tot l’interior de la granja.
 • Generador molt compacte, ocupa poc espai. A més, degut a les seves dimensions, pateix molt menys de problemes de dilatació.
 • Pràcticament duplica la seva vida respecte la competència.
 • Espai de sala de calderes molt reduït, no és necessari preveure més construccions per a la sala de calderes.
 • Capacitat per cremar qualsevol tipus de biomassa, restes agràries, pellet, estella forestal… és fàcilment configurable davant de qualsevol tipus de combustible.
 • Temperatures més estables i continues en l’interior de la granja.
 • Es pot connectar al sistema de climatització ja existent.
 • Permet col·locar els tubs d’aire calent a la part baixa de la granja, reduint el consum tèrmic fins a un 30%. A l’estar més proper al terra manté els llits dels animals molt més secs, evitant malalties.
 • Bescanviador d’alt rendiment: els fums passen de 600oC en la cambra de combustió a poc més de 100oC en la sortida de fums.
 • Equipats amb un ventilador centrífug de doble aspiració amb  termòstat de temperatura de treball i termòstat de seguretat.
 • L’ encesa es realitza en uns minuts i té una autonomia de 12 a 96 hores depenent del combustible a cremar i la tolva que s’utilitzi.
 • Cambra de combustió de gran capacitat i intercanviador de calor d’ excepcional rendiment, repartint l’aire calent proporcionalment per tota la granja, hivernacle, nau industrial, etc.
Generador  model C3
 • Generador d'aire amb biomassa 
 • Potències de 250 a 450 kW
 • Estalvi d'un 40% respecte a qualsevol altre generador d'aire calent per biomassa
La tolva es fabrica a mida amb els productes que s’aniran a utilitzar, podent incorporar vibrador. Aquest generador de biomassa té capacitat per cremar qualsevol tipus de subproducte agrícola.

El cremador es on es realitza la combustió, el producte es dipositat al cremador per mitjà de l’ alimentador.

L'alimentació es totalment automàtica i controlada en funció de la temperatura.

Els tubs per la canalització de l'aire calent compta amb finestretes regulables per a la sortida d’ aire, al llarg de tota la nau.

Els tubs de conducció de fums es troben muntats dins dels tubs d’ aire per aprofitar el màxim la calor que produeixen els gasos, amb registres per a la seva neteja.
 

Descarrega el catàleg Generador Aire Biomassa fent click sobre la imatge

chimenea generador

Demanar pressupost