Fotovoltaica

Energia gratuïta per generar electricitat

Disminució real de la factura de la llum

Què és?

L’energia solar fotovoltaica basa el seu funcionament en generar energia elèctrica a partir de la llum del sol, els fotons. L’encarregat de transformar aquesta energia és el mòdul solar fotovoltaic que, a través dels fotons, genera energia elèctrica . Aquesta energia es pot utilitzar per a consum propi o ser venuda a la xarxa.Per fer possible aquestes instal·lacions, ajudem als nostres clients a conèixer el nou marc legislatiu RD 900/2015 i els assessorem amb la millor solució. Les inversions en aquest tipus d’instal·lacions solen oferir al propietari una recuperació de la inversió inferior a 10 anys. Per tot això resulten un producte financer molt atractiu.

Dissenyem projectes amb instal·lacions de producció d’energia elèctrica solar fotovoltaica:

  • Connectades a xarxa, autoconsum instantani. Consisteix en la producció distribuïda i individual d’electricitat mitjançant energia solar per el seu propi consum. Normalment hi ha subministrament des de la xarxa elèctrica, s’utilitza per reduir la factura de la llum. Útil des de particulars fins a grans empreses, amb una limitació de 100kW. (imatge esquerra)

  • Aïllades, per producció elèctrica on les xarxes elèctriques comuns no hi tenen accés. Les aplicacions acostumen ser petits refugis a la muntanya, explotacions agrícoles i ramaderes o vivendes aïllades.(imatge dreta)
fotovoltaica  aillada

Wattenergia  ha posat en marxa projectes fotovoltaics tant per particulars, empreses o edificis públics, assessorant i ajudant als seus clients a estalviar i a contribuir amb la cura del medi ambient. Oferim projectes claus en mà amb totes les tramitacions necessàries incloses, aquestes disposen de certificat de qualitat donat per TÜV Rheinland i 10 anys de garantia.