Tèrmica

Energia gratuïta per generar calor

Generació d'Aigua Calenta Sanitària de manera neta i gratuïta

Climatizació de piscines

Què és?

L’energia solar tèrmica utilitza el mateix concepte  que l’energia fotovoltaica, aprofitar la radiació solar, però en aquest cas per instal·lacions tèrmiques (Aigua Calenta Sanitària i suport de calefacció).

A Watt Energia treballem amb captadors de buit de l’empresa PARADIGMA, pertanyent al grup RITTER. Els captadors de buit de PARADIGMA son els primers del mercat que funcionen amb aigua com a fluid caloportador i per tant no utilitzen anticongelants. Aquests tipus de captadors són els únics realment capaços de subministrar aigua calenta a 90ºC d’ajuda a la calefacció i arriben a aconseguir rendiments un 50% superiors a un captador convencional. Gracies a això, aquest tipus d’instal·lacions s’aprofiten durant tot l’any. Els captadors compten amb una garantia de 5 anys i no necessiten manteniments de cap tipus.

Aplicacions

– ACS, suport calefacció o climatització de piscines d’habitatges individuals
– ACS, suport calefacció o climatització de piscines d’edificis comunitaris
-Naus industrials de processos productius amb demanda d’aigua calenta
-Granges

El nostre departament tècnic i comercial treballa per oferir a cada client la solució que millor s’adapta a cada necessitat.

 Kit  solar termosifó
 • Captador ideal per a la producció d'aigua calenta sanitària 
 • Instal·lació sencilla i ràpida
 • Estalvi energètic entre un 70-100%
 • Disponible en diferents grandàries
Captador solar Paradigma
 • Captador ideal per a la producció d'aigua calenta sanitària i com suport a la calefacció
 • Menys emissions gràcies a la innovadora capa selectiva
 • Menor temps d'amortització energètica
 • Captador ampliable
 • Disponible en diferents grandàries
Captador solar aquaplasma
 • Tubs de buit  formats per 2 tubs concèntrics amb càmera de buit per evitar la dispersió de calor
 • Inclouen una nova capa antireflectant per augmentar el rendiment
 • Superfície absorbent molt selectiva en el tub intern, que augmenta les prestacions
 • Tubs d'acer especial molt recomanables per a altes temperatures i pressions
 • Aïllament de llana mineral amb recobriment d'alumini per evitar la dispersió de la calor
 • Mirall CPC d'alta reflexió, protecció contra la corrosió


Documentació

Catàleg captadors solars 2015_Página_1

Catàleg regulació solar 2015_Página_1

Demanar pressupost PROJECTES SOLARS
LOGOPARADIGMA