Els captadors solars PARADIGMA Aqua Plasma presenten un rendiment major que qualsevol altre captador solar. Son la gama superior, dels captadors també de PARADIGMA models STAR, gràcies al recobriment més opcacdel tubs de buit que formen el captador.