Watt Energia, present a la Jornada del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica a Girona

Watt Energia, present a la Jornada del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica a Girona

Watt Energia, present a la Jornada del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica a Girona

Des de la Diputació de Girona, a  través del programa BEeenerGi  (Bundling sustainable ENERgy investments for Girona municipalities), es volen donar a conèixer solucions i coneixements per millorar l’eficiència energètica als edificis públics municipals. Aquesta plataforma ofereix assistència tècnica, jurídica i financera als municipis adherits al Pacto de Alcaldes per impulsar  les energies netes.

Per aquest motiu, el proper 2 de març del 2016 tindrà lloc la Jornada del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica  a l’aula magna de la Casa de Cultura de Girona de 10:00 a 14:00 hores, on s’exposaran temes  com l’energia  fotovoltaica per autoconsum, energia com la biomassa o enllumenat públic per millorar l’eficiència energètica en edificis públics. Durant aquesta jornada, a més de conceptes teòrics, també s’exposaran casos pràctics realitzats per Ajuntaments a diferents municipis de Girona.

Uns dels casos pràctics que s’exposen ha sigut realitzat per Watt Energia, al programa ve detallat com: “Cas pràctic: licitació i posta en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics”, prevista sobre les 13:00 hores segons el programa de la jornada. La persona encarregada d’explicar les característiques de la instal·lació serà Miquel Grau, que forma part del personal de l’Ajuntament de Caldes de Malavella on ha tingut lloc aquesta obra i coneixedor de la mateixa.

Watt Energia va accedir a aquesta instal·lació a través d’una licitació de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. El projecte tenia com objectiu escalfar i donar servei d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) a diversos edificis del CEIP Sant Esteve (escola antiga, edifici d’ús comú, nova escola –guarderia i  pavelló esportiu), substituint l’anterior sistema de calefacció (calderes de gasoil) per dues calderes de biomassa de 120 kW de potència cadascuna, alimentades amb  estella.

Una interessant jornada per conèixer millor els beneficis de les Energies Renovables.

 Watt Energia estará presente en la Jornada del Día Mundial de la Eficiencia Energética en Girona

Desde la Diputación de Girona a través del programa BEeenerGi (Bundling sustainable ENERgy investments for Girona municipalities), se quieren dar a conocer soluciones y conocimientos para mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos municipales. Esta plataforma ofrece asistencia técnica, jurídica y financiera a los municipios adheridos al Pacto de Alcaldes para impulsar las energías limpias.

Por este motivo, el 2 de marzo de 2016 tendrá lugar la Jornada del Día Mundial de la Eficiencia Energética en el aula magna de la Casa de Cultura de Girona de 10:00 a 14:00 horas, donde se expondrán temas como la energía fotovoltaica para autoconsumo, energía como la biomasa o alumbrado público para mejorar la eficiencia energética en edificios públicos. Durante esta jornada, además de conceptos teóricos también se expondrán casos prácticos realizados por Ayuntamientos en diferentes municipios de Girona.

Uno de los casos prácticos que se exponen ha sido realizado por Watt Energia, en el programa se prresenta cómo: “Caso práctico: licitación y puesta en marcha de una instalación térmica de biomasa forestal en Caldes de Malavella mediante una empresa de servicios energéticos”, prevista sobre las 13:00 horas según el programa de la jornada. La persona encargada de explicar las características de la instalación será Miquel Grau, técnico que forma parte del Ayuntamiento de Caldes de Malavella dónde ha tenido lugar esta obra y es conocedor de la misma.

Watt Energía accedió a esta instalación a través de una licitación del Ayuntamiento de Caldes de Malavella. El proyecto tenía como objetivo calentar y dar servicio de Agua Caliente Sanitaria (ACS) a varios edificios del CEIP Sant Esteve (escuela antigua, edificio de uso común, nueva escuela–guardería y pabellón deportivo), sustituyendo el anterior sistema de calefacción (calderas de gasóleo) por dos calderas de biomasa de 120 kW de potencia cada una, alimentadas con astilla.

Una interesante jornada para conocer mejor los beneficios de las Energías Renovables.