La despesa energètica a les granges és un punt molt important pels ramaders. La reducció d’aquesta partida als costos generals de les explotacions els pot