Projectes geotèrmia

Geotèrmia a habitatge unifamiliar (Alpicat)
Bomba geotèrmica per ACS, calefacció i refrigeració d’habitatge particular model GEO2 Elite HC 5-25 marca Clausius. Aquest model  de 5 a 25 kW de potència, porta incorporat el dipòsit d’ACS a la part superior de la màquina
Interior bomba geotèrmica GEO2 Elite HC 5-25 Clausius. Disseny ALL-IN-ONE incorporació de bombes de circulació, gots d’expansió, vàlvules de seguretat i connexions d’ompliment i buidatge.
                                                          Detall components de la màquina (part inferior)
                                                    Components instal·lació sala de màquines

Geotèrmia a habitatge unifamiliar (Alpicat)

Calefacció i refrigeració d’habitatge particular model GEO2 Elite HC 5-25 marca Clausius. Aquest model de 5 a 25 kW de potència, porta incorporat el dipòsit d’ACS a la part superior de la màquina.