Projectes biomassa

Comunitat de veïns a Lleida

                                                  Edifici a Lleida amb caldera de biomassa
                     Caldera biomassa Herz Firematic 199 kW . Dona servei de calefacció i ACS a tota la comunitat.
                                         Ordinador dins de la sala de calderes per control remot

Xarxa de calor escola Òdena

L’escola d’Òdena es una instal·lació la qual anomenem xarxa de calor. Amb una caldera de biomassa marca Herz de 200 kW, es dona calefacció i ACS per les aules de l’escola, l’institut i el pavelló esportiu. Inclou també un sistema inteligent de gestió de l’energia.
Aquesta caldera té una particularitat i es que es troba instal·lada a un contenidor marítim fora de l’edifici de l’escola. 

                                                  Dipòsit d’estella i sistema de càrrega
                                                               Detall estella

Pavelló esportiu Sant Julià de Vilatorta

                                         Caldera Lindner & Sommerauer de 200 kW de potència        

 

 
Aquesta caldera substitueix a l’antic sistema d’escalfament, mitjançant una caldera de gas. D’aquesta manera, des del municipi de Sant Julià de Vilatorta s’està contribuint a la millora del medi ambient evitant d’unes 52 tones en emissions de CO2 a l’any. A més de l’estalvi en emissions que representa aquesta obra, s’estima un estalvi econòmic d’aproximadament un 70% a l’any pel que fa a la despesa de combustible.
                         Dipòsit d’estella soterrat amb una capacitat aproximada de 70m3
                                                     Distribució sala calderes i sitja
 

Xarxa de calor CEIP Sant Esteve

Calderes KWB de 120 kW de potència alimentades amb estella, per donar servei de calefacció i ACS als dos edificis que conformen l’escola, edifici d’us comú i pavelló esportiu.
                                        Imatge sala de calderes amb les màquines i el dipòsit d’inèrcia.
                                Exterior de sitja prefabricada de formigó amb una capacitat per estella de 75 m3.
                                                            Connexions per sistema d’alimentació.

Biomassa a habitatge unifamiliar

                                                        Caldera Cantina Nova 24 kW Ecoforest.
 
 

Xarxa de calor CEIP Sant Esteve

Calderes KWB de 120 kW de potència alimentades amb estella, per donar servei de calefacció i ACS als dos edificis que conformen l’escola, edifici d’us comú i pavelló esportiu.

Pavelló esportiu Sant Julià de Vilatorta

Caldera Lindner & Sommerauer de 200 kW de potència.
Aquesta caldera substitueix a l’antic sistema d’escalfament, mitjançant una caldera de gas. D’aquesta manera, des del municipi de Sant Julià de Vilatorta s’està contribuint a la millora del medi ambient evitant d’unes 52 tones en emissions de CO2 a l’any. A més de l’estalvi en emissions que representa aquesta obra, s’estima un estalvi econòmic d’aproximadament un 70% a l’any pel que fa a la despesa de combustible.

Xarxa de calor escola Òdena

L’escola d’Òdena es una instal·lació la qual anomenem xarxa de calor. Amb una caldera de biomassa marca Herz de 200 kW, es dona calefacció i ACS per les aules de l’escola, l’institut i el pavelló esportiu. Inclou també un sistema inteligent de gestió de l’energia.
Aquesta caldera té una particularitat i es que es troba instal·lada a un contenidor marítim fora de l’edifici de l’escola.

Comunitat de veïns a Lleida

Edifici a Lleida amb caldera de biomassa. Caldera biomassa Herz Firematic 199 kW . Dona servei de calefacció i ACS a tota la comunitat.
Ordinador dins de la sala de calderes per control remot.