Biomassa a habitatge unifamiliar

Caldera Cantina Nova 24 kW Ecoforest.