Captadors híbrids Ecomesh

Captadors híbrids Ecomesh

Category : General

Aquesta setmana, a Watt Energia hem posat en marxa la primera instal•lació amb panells híbrids Ecomesh. Aquests captadors solars són capaços de produir energia fotovoltaica i tèrmica des d’un mateix captador. Amb dos panells Ecomesh, els nostres clients tindran Aigua Calenta Sanitària (ACS) a casa i, a més, també estalviaran a la factura de la llum.

La part tèrmica es troba connectada amb un acumulador d’ACS, evitant que la caldera es posi en funcionament per l’escalfament d’ACS. D’una altra banda, per la part fotovoltaica s’ha instal•lat, amb els microinversors, un sistema de control, gestió de consums i injecció zero, de manera que els ajudarà a millorar la seva despesa energètica. Això és possible gràcies al software que incorpora aquest sistema, amb ell podem conèixer els consums tant instantanis com històrics de la instal•lació a traves de l’ordinador o una aplicació mòbil,  adaptant-se a cada moment segons la demanda de l’habitatge.

Aquests panells son un bona solució si, per exemple, hi ha problemes d’espai a la teulada o terrassa, ja que podem tenir electricitat i calor en un únic panell.

IMG_20160523_160850

Captadores híbridos Ecomesh

Esta semana en Watt Energía hemos puesto en marcha la primera instalación de paneles híbridos Ecomesh. Estos captadores solares son capaces de producir energía fotovoltaica y térmica desde un mismo captador. Con dos paneles Ecomesh, nuestros clientes tendrán Agua Caliente Sanitaria (ACS) en casa y además ahorrarán en la factura de la luz.

La parte térmica se encuentra conectada con un acumulador de ACS evitando que la caldera se ponga en funcionamiento para el calentamiento del agua de la vivienda, y para la parte fotovoltaica se ha instalado, junto con los microinversores, un sistema de control, gestión de consumos e inyección cero, de forma que les ayudará a mejorar su gasto energético. Esto es posible gracias al software que incorpora este sistema, con el podemos conocer los consumos tanto instantáneos como históricos de la instalación a través del ordenador o una aplicación móvil,  adaptándose a la demanda de la vivienda.

Estos paneles son una buena solución si, por ejemplo, existen problemas de espacio en el tejado o terraza, puesto que podemos tener electricidad y calor en un único panel.