Biomassa

Que és la biomassa?

La biomassa és el conjunt de matèria orgànica d’origen vegetal utilitzada com a font d’energia. En la majoria dels casos es parteix de subproductes, sent un combustible més econòmic, a més de respectar el medi ambient, presentant un balanç de CO2 pràcticament nul.

Pellets
Són petits cilindres de fusta natural procedent de serradures, estelles i llenyes, premsades a alta temperatura. Posseeixen un elevat poder calorífic i un
baix contingut en cendres.

Pinyol
Procedents de residus agroindustrials, tenen un alt poder calorífic i el seu cost de producció pot ser menor que el pellet.

Estella
És el resultat de reduir la grandària de la fusta obtenint petits trossos amb una forma irregular. Al presentar una menor densitat necessitarem un espai
d’emmagatzematge major.