Aquesta setmana, a Watt Energia hem posat en marxa la primera instal•lació amb panells híbrids Ecomesh. Aquests captadors solars són capaços de produir energia fotovoltaica